Вітаю всіх гостей! Данний блог створений для вчителів початкових класів, дбайливих батьків та допитливих учнів. Тут ви зможете знайти дуже багато корисної та цікавої інформаціі!!!! Сподіваюся,що Вам сподобається!!!!


Шановні учні та батьки 3 класу, колеги, користувачі блогу!

26 серпня 2013 р.

Нормативно- правове забезпечення навчально - виховного процесу

Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і
доповненнями).Закон України « Про загальну середню освіту» від 12.05.1999 р. №651-XIV(витяг).
Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №462.
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011
№1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних
закладів».
Наказ МОН України від 23.06.2000 № 240 «Про затвердження Інструкції з
ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах 1—111
ступенів».
Інструкція від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов'язкової
ділової документації у загальноосвітніх навчальних вввШвШ усіх типів І форм
власності».
Наказ МОН України від 14.04.2008 № 319 «Про затвердження Інструкції про
переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної
середньої освіти».
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти (затвердженого наказом МОН України від 18.02.2008
№ 94 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 27.02.2008 за №
151/14842) у новій редакції, ию затверджено наказом МОН України від
21.12.2009 № 1151. зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18.01.20)0 №
39/17334.
Лист МОН України від 29.12.2001 №1/9-468 «Про обсяг і характер домашніх
завдань для учнів початкової школи».
Лист МОН України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо
організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних
екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
Лист МОН України від 09.06.2011 № 1/9-454 «Про організацію навчально-
внховного процесу а початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у
2011-2012 навчальному році».
Додаток до листа МОНмолодьспорту від 01.06 2012 р. № 1/9-426 «Щодо
інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» Матеріал подано
і окремими доповненнями/коментарями. «Особливості навчально-виховного
процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/13
навчальному році».
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №
572 «Про Типові навчальні плани початкової школи».
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 №
1/9-455 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №
329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти».
Лист МОНУ від 20.05.13 №1/9-349 «Про навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»
Лист МОНУ від 30.05.13 № 1/9-383 «Про організацію навчально-виховного
процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014
навчальному році» [Методичні рекомендації щодо органішцІЇ навча-іьно-
виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних іакіадах)
Методичні рекомендації від 01.06.2012 року № 1/9- 426 «Щодо методичних
рекомендацій з базових дисциплін» додаток. «Початкова школа»
(Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України № 17. 2012. - діл і-х класів)
Інструктнвно-методичний лист від 09.06.201 Ір. №1/9-454 «Про особливості
організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних
закладах у 2011/2012 році» додаток «Про організацію навчально-виховного
процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012
році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 17-18.
20\\) - для 3-4 класів.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...